MS058 - Thị kiến - Vũ Nam Phan

Thứ Hai, 13/11/2023

Dưới chân tường kiểu cách bạn có thấy gì không?
Một quyển sách bìa đỏ được tà dương nhuộm màu vàng mật
Từng trang sách mở ra điều kinh dị
Nhưng quỷ ma nào đáng sợ gì
Khiến lòng người thổn thức, kinh hãi
Đáng thương thay lại chính là... người.

Viết bình luận