MS045 - Momo - Ngô Trúc

Thứ Bảy, 11/11/2023

Người lớn cứ tưởng rằng nếu họ càng hối hả tất bật làm việc, càng đưa con trẻ vào những KHO GIỮ TRẺ để họ tập trung làm việc, thì đến một lúc nào đó họ sẽ tiết kiệm được đủ thời gian để mà thong dong sống.

Người lớn ấy mà, họ thật quá ngây thơ!

Viết bình luận