MS014 - Hoàng tử bé - Cải

Thứ Sáu, 10/11/2023

Ai trong chúng ta cũng đã từng là Hoàng tử bé nhưng rồi thời gian dần trôi, bất giác khiến ta trở thành nhà vua, nhà địa lí hay phi hành gia từ khi nào. Là thời gian khiến ta thay đổi hay chính bản thân ta biến đổi theo thời gian?
 

Viết bình luận