MS012 - Dám bị ghét - HUỲNH DUY THẠCH

Thứ Sáu, 10/11/2023

DÁM BỊ GHÉT
(Thơ: song thất lục bát)
---
Bên ngoài xã hội có tẻ nhạt?
Mọi người xung quanh có lừa gạt?
Bước ra liệu có bị lạc?
Sao mình lại phải phiêu bạc? vì đâu?

Mối quan hệ liệu có bền lâu?
Hay người cười cợt quá khứ đau?
Thân mình kém cỏi làm sao
Ngoại hình xấu xí ai nào dám chơi?

Luôn sợ bị ghét ở khắp nơi
Bạn bè vốn ít lại còn vơi
Làm sao không bị bỏ rơi?
Biết bao câu hỏi cần lời đáp ngay.

Nếu bạn cùng câu hỏi trên đây
Thì nay tham khảo cuốn sách này
Dưới một cách thức trình bày
Cuộc đối thoại với bậc thầy – Chuyên gia

Phần nào giúp các bạn nhận ra
Nhiều số phận bất hạnh hơn ta
Cũng vui hát, cũng hòa ca
Bởi vì chấp nhận hơn là oán than

Cuộc sống mà, luôn phải có gan
Phải đương đầu với những gian nan
Tô màu cuộc sống khô khan
Tự mình tìm hiểu mở mang tầm nhìn

Xã hội luôn có lý, có tình,
Có thương, có ghét mọi góc nhìn
Miễn sao sống đúng chính mình
Có người thương, ghét, thân, tình, oán, ân...

Còn sợ bị ghét, sống cá nhân
Chẳng biết bao giờ mới nên thân
Hòa vào cuộc sống nhân – nhân
Tự do, hạnh phúc, kết thân trăm người…
---
Tự sáng tác: Huỳnh Duy Thạch
 

Viết bình luận