MS011 - Giết con chim nhại - NgHMinh

Thứ Sáu, 10/11/2023

"Con không bao giờ thực sự hiểu một người chừng nào con chưa xem xét mọi việc từ quan điểm của người đó"
Giết con chim nhại - NgHMinh

Viết bình luận