MS008 - Chùm tác phẩm của Khaled Hosseini (Và rồi núi vọng, Người đua diều, Ngàn mặt trời rực rỡ) - Lạt

Thứ Sáu, 10/11/2023

Review cực ngắn ba cuốn của Khaled Hosseini bằng tên một cuốn sách khác: “Một Lít Nước Mắt” (Kito Aya)

Viết bình luận