MS002 - Điều kì diệu của tiệm tạp hoá Namiya - Tobey Nguyễn

Thứ Sáu, 10/11/2023

"Nếu bản thân họ không muốn sống tốt, sống hết mình thì dù có nhận được câu trả lời nào cũng thế thôi."

Cảm ơn một Namiya tuy đã nhuốm màu thời gian nhưng vẫn mang đến điều kỳ diệu từ chính sự chân thành của con tim, sự yêu thương và sẻ chia với những nỗi niềm khắc khoải trong cuộc đời mỗi con người.

Viết bình luận