Morimi Tomihiko

Morimi Tomihiko

Morimi Tomihiko sinh năm 1979 ở Nara, ông tốt nghiệp khoa Nông nghiệp trường Đại học Kyoto, sau đó học lên Thạc sĩ ở cùng trường đại học. Tác phẩm đầu tay “Taiyou no Tou” (Tháp mặt trời) đã đem lại cho ông Giải thưởng lớn cho Tiểu thuyết huyền ảo Nhật Bản. Ngoài ra, Morimi còn giành được nhiều giải thưởng khác như: giải thưởng Yamamoto Shugoro, giải thưởng cho Tiểu thuyết Khoa học viễn tưởng Nhật Bản.