M. R. James

M. R. James

Montague Rhodes James (1862-1936) là một tác giả người Anh, học giả theo chủ nghĩa trung cổ và hiệu trưởng của King's College, Cambridge (1905–1918), và của Eton College (1918–1936). Ông là Phó hiệu trưởng Đại học Cambridge (1913–1915).

M. R. James viết chừng bốn mươi truyện ma (trong đó có nhiều truyện chưa hoàn chỉnh) và in trong các tập như: Những truyện ma của một nhà khảo cổ (1904), Thêm truyện ma nữa (1911), Một con ma gày và những kẻ khác (1919), Cảnh cáo cho kẻ tò mò (1925), và Tuyển tập truyện ma của M. R. James (1931). Trong số đó có những truyện cực kỳ nổi tiếng như Quăng các chữ Runes và Còi ơi, ta sẽ đến với mi, chú bé của ta. Ông cũng viết các truyện thần tiên cho trẻ em, như cuốn Năm cái bình (1922).