Mo Hayder

Mo Hayder

Mo Hayder sinh năm 1962 tại London. Niềm đam mê phim hoạt hình đã đưa bà tới Los Angeles. Sau khi nhận bằng Thạc sĩ chuyên ngành Điện ảnh tại American University, bà về Anh lấy bằng Thạc sĩ Sáng tác tại Bath Spa University. Hiện nay, bà sống cùng chồng và con gái tại Somerset (Anh), đồng thời tham gia giảng dạy Sáng tác cho các khóa đào tạo Thạc sĩ của Bath Spa.