Miya Knights

Miya Knights

Miya Knights là một nhà văn, nhà báo, nhà xuất bản và nhà phân tích nghiên cứu và tư vấn chuyên về sử dụng công nghệ doanh nghiệp trong lĩnh vực bán lẻ. Bà từng là giám đốc nghiên cứu công nghệ toàn cầu tại Planet Retail và chuyên viên phân tích nghiên cứu cao cấp tại IDC Retail Insights. Bà đã là biên tập viên của tạp chỉ Retail Technology suốt 10 năm và hiện đang là chủ sở hữu, phụ trách xuất bản của tạp chí này.