Milton Friedman

Milton Friedman

Milton Friedman (31/07/1912 – 16/11/2006) là một nhà kinh tế học người Mỹ. Ông là người ủng hộ chủ nghĩa tư bản tự do và có những đóng góp quan trọng trong các lĩnh vực kinh tế học vĩ môkinh tế học vi môlịch sử kinh tế và thống kê. Năm 1976, Friedman nhận Giải Nobel Kinh tế vì những đóng góp vào lĩnh vực phân tích tiêu dùng, lịch sử và lý thuyết tiền tệ cũng như vì công lao của ông trong việc chứng minh tính phức tạp của chính sách ổn định kinh tế vĩ mô. Theo tờ The Economist, Friedman là nhà kinh tế có ảnh hưởng lớn nhất vào nửa sau thế kỷ 20.