Miguel Sánchez

Miguel Sánchez

Miguel Sánchez (1594–1674) là một linh mục, nhà văn và nhà thần học người Tân Tây Ban Nha (Mexico ngày nay). Ông trở nên nổi tiếng khi ra mắt tác phẩm "Imagen de la Virgen María", xuất bản năm 1648.