Michel Quintin

Michel Quintin

Michel Quintin là bác sĩ thú y đến từ Waterloo, Quebec. Ông thành lập nhà xuất bản của riêng mình vào năm 1982.