Michel Odoul

Michel Odoul

Michel Odoul là một bác sĩ y học về shiatsu và năng lượng tâm thần, đồng thời là người sáng lập Viện Shiatsu và Cộng hưởng Tâm Lý Vật Lý của Pháp. Ông đã xuất hiện tại nhiều hội nghị về sức khỏe trên khắp thế giới, bao gồm cả cuộc họp quốc tế năm 2013 của Acupuncturists without Borders (các nhà châm cứu không biên giới). Ông hiện đang sống ở Pa - ri.