Michel Gay

Michel Gay

Michel Gay sinh năm 1947 ở Lyon, là họa sĩ minh họa và tác giả sách tranh dành cho trẻ em rất nổi tiếng ở Pháp. Ông bắt đầu xuất bản sách từ năm 1980, và thường sáng tác các seris sách tranh có nhân vật chính là các em bé động vật, chẳng hạn chim cánh cụt Biboundé lừng danh.