Michel Cand

Michel Cand

Michel Cand là nhà thơ và là một nhà điêu khắc, sinh ngày 8 tháng 1 năm 1951, tại Paris.

Các tác phẩm thơ của ông bao gồm Vũ trụ luận nội tâm, 2008Bệnh vẩy nến nơi vĩnh hằng, 2010, do nhà xuất bản Rafael de Surtis phát hành.