Michael Malone

Michael Malone

Michael Christopher Malone là một tác giả và nhà văn truyền hình người Mỹ. Ông được chú ý nhờ đóng bộ phim truyền hình One Life to Live của ABC Daytime, cũng như các tiểu thuyết Handling Sin(1983), Foolscap (1991), and the murder mystery First Lady (2002).