Mélanie Boissonneau

Mélanie Boissonneau

Mélanie Boissonneau là một tác giả, đồng thời là giáo viên và nhà nghiên cứu điện ảnh. Ngoài ra cô còn là người phụ trách chuyên mục cho nền tảng Filmo VOD. Cô đặc biệt quan tâm đến lĩnh vực điện ảnh. 

Mélanie là đồng tác giả của Kiến thức căn bản cần biết - Theo dòng lịch sử điện ảnh.