Mel Robbins

Mel Robbins

Mel Robbins là một người dẫn chương trình truyền hình, một vlogger, một doanh nhân khởi nghiệp, và cũng là một tác giả nổi tiếng. Cô nổi tiếng vì đã sáng tạo ra Quy tắc 5 giây, và có một bài nói chuyện trên TED sở hữu lượt xem cao. 

Mel Robbins cũng là một chuyên gia tư vấn cho các thương hiệu hàng đầu thế giới về các vấn đề như sự thay đổi, sự tự tin, và ra quyết định; đồng thời là nữ diễn giả nổi tiếng trên toàn cầu.