Maylis De Kerangal

Maylis De Kerangal

Maylis de Kerangal (sinh ngày 16 tháng 6 năm 1967) là một tiểu thuyết gia người Pháp. Tiểu thuyết của cô khám phá sâu sắc con người trong cuộc sống và công việc của họ.