Maxime Chattam

Maxime Chattam

Maxime Drouot (19 tháng 2, 1976), được biết đến với bút danh Maxime Chattam hoặc Maxime Williams, là một tiểu thuyết gia người Pháp, chuyên viết tiểu thuyết tội phạm.