Matthew Pollard

Matthew Pollard

Matthew Pollard là người sáng lập và CEO của Rapid Growth, một doanh nghiệp có mục tiêu giúp mọi doanh nghiệp ở mọi quy mô đạt được tỷ lệ thu hồi vốn đầu tư cao nhất; khách hàng của Matthew có nhiều công ty nằm trong danh sách Fortune 500. Hiện nay, Forbes gọi anh là “chuyên viên sales độc nhất vô nhị”, Global Gurus đưa anh vào tốp 30 chuyên viên bán hàng đỉnh cao, tạp chí Top Sales World xếp anh nằm trong tốp 50 diễn giả hàng đầu.