Matthew Oldham

Matthew Oldham

Matthew Oldham viết sách cho Usborne về nhiều chủ đề khác nhau, bao gồm lịch sử, khoa học và Trái đất. Trước đây, anh học tiếng Anh ở trường đại học và làm việc cho đài BBC, nơi anh thực hiện các chương trình phát thanh vui nhộn.