Marty Noble

Marty Noble

Marty Noble sinh ra trong một gia đình nghệ sĩ nhiều thế hệ. Lớn lên ở Santa Barbara, cô đã theo đuổi đam mê sáng tạo của mình từ khi còn nhỏ qua các bức minh họa và hình vẽ.