Marnie Old

Marnie Old

Nữ tác giả đến từ Philadelphia, là một trong những chuyên gia hàng đầu về các loại rượu, đồng thời cũng là giám đốc của Boisset Collection, một trong những công ty về rượu thuộc sở hữu của La Famille des Grands Vins, tập đoàn rượu vang lớn thứ ba của Pháp, và nhà sản xuất rượu vang lớn nhất Burgundy.