Marko Nikolic

Marko Nikolic

Marko Nikolic (1987) là người Serbia, sống ở Việt Nam từ năm 2014. Anh là giáo viên dạy tiếng Anh, nhà văn, tác giả của ''Phố Nhà Thờ'' - tiểu thuyết đầu tiên do người nước ngoài viết bằng tiếng Việt.

Anh là thạc sĩ trong lĩnh vực giảng dạy tại Đại học Belgrade, Serbia và Đại học Latvia. Hiện Marko sống ở Hà Nội.