Mark Sperring

Mark Sperring

Mark Sperring sinh năm 1963 tại Swindon nhưng lớn lên ở Weston-Super-Mare. Ông say mê sách sau khi đọc 'Gobbolino the Witch's Cat' và 'The Chronicles of Narnia'. Ông rời trường năm 16 tuổi và làm việc tại một nhà in trong một vài năm, trước khi chuyển đến Bristol và làm việc tại một hiệu sách. Ông bắt đầu viết văn, và từng nhận được hàng loạt thư từ chối, trước khi xuất bản sách.