Marie Voyelle

Marie Voyelle

Marie Voyelle là họa sĩ minh họa sách trẻ em và báo chí phụ nữ. Cô cũng sản xuất truyện tranh cho thanh thiếu niên.