Marie Valat

Marie Valat

Pierre-Marie Valat (1953) là hoạ sĩ vẽ tranh minh học người Pháp. Ông đã minh họa các tựa sách sau trong loạt sách My First Discoveries series bao gồm: My First Encyclopedia of Why?, My First Encyclopedia of How?, Colours, Fruit, Water, Inside the Body, Tractors, and Pirates.