Margaret Wise Brown

Margaret Wise Brown

Margaret Wise Brown (23 tháng 5, 1910) là một nhà văn người Mỹ viết sách thiếu nhi, bao gồm Goodnight Moon và The Runaway Bunny. Bà được gọi là "hoa khôi của vườn ươm" nhờ những thành tích của mình.