Marcel Králik

Marcel Králik

Marcel Králik là một hoạ sĩ minh hoạ tự do. Sau khi tốt nghiệp đại học kinh doanh ở Bratislava, vào năm 2003, anh đồng sáng lập Outsider Development s.r.o. - một công ty tập trung vào việc tạo ra đồ họa trò chơi điện tử.