Marc Beynié

Marc Beynié

Marc Beynié là nhà báo khoa học tại Images Doc (tạp chí thanh niên của nhóm báo chí Bayard). Bên cạnh đó, ông cũng là phóng viên, thường đưa tin về các chủ đề khoa học, chủ nghĩa nhân đạo và phiêu lưu cho người lớn. Sau này, ông gia nhập bộ phận báo chí thanh niên của Bayard và có cơ hội truyền tải niềm đam mê khoa học, thiên nhiên và thế giới của mình tới độc giả trẻ.