Malcolm Croft

Malcolm Croft

Malcolm Croft là một họa sĩ người Anh sống ở miền Nam nước Pháp. Những bức tranh của ông được lưu giữ trong các bộ sưu tập tư nhân ở Châu Âu và Hoa Kỳ, được giới thiệu trên truyền hình, đài phát thanh cũng như trên các tạp chí và báo chí. Malcolm có triển lãm ở cả Anh và Pháp và cũng bán tác phẩm của mình trực tiếp từ xưởng vẽ.