Lý Thượng Long

Lý Thượng Long

Lý Thượng Long là tác giả trẻ sở hữu lượng sách bán ra lên đến hàng triệu cuốn. Ngoài việc dành thời gian để viết sách. Anh cũng tham gia vào nhiều lĩnh vực khác như đạo diễn, biên kịch. Thậm chí, Lý Thượng Long còn thành lập một văn phòng điện ảnh mang tên Bộ Lạc Long Ảnh để đầu tư và phát triển sâu hơn trong lĩnh vực này.