Lưu Khánh Thơ

Lưu Khánh Thơ

PGS.TS.Lưu Khánh Thơ là em gái của Nhà thơ Lưu Quang Vũ, hiện đang công tác tại tòa soạn Tạp chí Nghiên cứu Văn học của Viện Văn học.