Lưu Khánh Bang

Lưu Khánh Bang

Lưu Khánh Bang, sinh năm 1951, người tỉnh Hà Nam. Lưu Khánh Bang từng được trao nhiều giải thưởng văn học danh giá của Trung Quốc như giải Lỗ Tấn, giải Lão Xá, giải Bách Hoa…, cũng được tôn xưng là “vua truyện ngắn đương đại Trung Quốc”. Gia tài sáng tác của ông đến nay gồm 8 cuốn truyện dài và hơn 30 tuyển tập truyện vừa, truyện ngắn, tản văn.