Lượng Lượng

Lượng Lượng

Lượng Lượng Tác giả đại diện cho dòng trinh thám hài hước, là người được coi như Tokuya Higashigawa của Trung Quốc. Các sáng tác của ông chủ yếu là truyện vừa và truyện ngắn, thường được đăng tải trên các tạp chí như Thế giới trinh thám, Kỳ bí v.v... Các tác phẩm tiêu biểu của ông bao gồm: Thám tử gà mờ, Những vụ án li kỳ của cảnh sát Quý.