Lucy Hawking

Lucy Hawking

Catherine Lucy Hawking (2 tháng 11, 1970) là một nhà báo, tiểu thuyết gia, nhà giáo dục và nhà từ thiện người Anh. Cô là con gái của cố nhà vật lý lý thuyết Stephen Hawking và nhà văn Jane Wilde Hawking. Cô hiện đang sống ở London.