Luc Ferry

Luc Ferry

Luc Ferry là một nhà triết học và chính trị gia người Pháp. Ông từng là thành viên của think-tank Saint-Simon Foundation.

Từ năm 2002 đến 2004, ông đã là Bộ trưởng Giáo dục Pháp trong chính quyền do Thủ tướng bảo thủ Jean-Pierre Raffarin đứng đầu.

Ông được vinh danh là Viện sĩ danh dự của Viện Hàn lâm Khoa học Telesio Galilei năm 2013 về Triết học.