Lori Nichols

Lori Nichols

Lori Nichols là tác giả và họa sĩ minh họa từng đoạt giải thưởng cho bộ sách thiếu nhi Maple & Willow.