Lois Lowry

Lois Lowry

Lois Lowry, là một tác giả người Mỹ. Bà là tác giả của nhiều cuốn sách dành cho trẻ em và thanh thiếu niên nổi tiếng, bao gồm The Giver Quartet, Number the Stars và Rabble Starkey. Bà nổi tiếng vì viết về các chủ đề khó khăn, tình hình thế giới hậu khủng bố và các chủ đề phức tạp trong các tác phẩm dành cho độc giả trẻ tuổi.

Lowry đã giành được hai giải Newbery Medal cho Number the Stars vào năm 1990 và Người truyền ký sức vào năm 1994. Cuốn sách Gooney Bird Greene của bà đã giành Giải Rhode Island Children's Book vào năm 2002.

Nhiều cuốn sách của bà đã gây tranh cãi hoặc cấm ở một số trường học và thư viện. Cuốn sách The Giver, thường xuất hiện trong chương trình học ở một số trường, đã bị cấm ở một số nơi khác.