Lionel Bailly

Lionel Bailly

Lionel Bailly là một nhà phân tâm học và bác sĩ tâm thần cho đối tượng là trẻ em và thanh thiếu niên. 

Ông là tác giả của hai cuốn sách, một cuốn về chấn thương tâm lý ở trẻ em (bằng tiếng Pháp) và Lacan: A Beginner's Guide (bằng tiếng Anh).