Leif Babin

Leif Babin

Leif Babin là cựu sĩ quan SEAL của Hải quân Hoa Kỳ, đồng tác giả cuốn sách bán chạy số 1 New York Times Quyền sở hữu cực độ: Extreme Ownership: How U.S. Navy SEALs Lead and Win, đồng thời là đồng sáng lập của Mặt trận Echelon, nơi ông giữ chức Chủ tịch, người hướng dẫn lãnh đạo, diễn giả, và cố vấn chiến lược.