Leesa Cross-Smith

Leesa Cross-Smith

Leesa Cross-Smith là một người nội trợ và nhà văn đến từ Kentucky. Cô làmột thành viên của Hiệp hội Jane Austen Bắc Mỹ và có tác phẩm từng lọt vào chung khảo giải Flannery O’Connor dành cho các sáng tác ngắn.