Lee Rury

Lee Rury

Rury Lee là giám đốc nhà xuất bản BookGoodCome và là tác giả 2 sách tranh best-seller ở Hàn Quốc và Việt Nam được Viện Nghiên cứu văn hóa giáo dục trẻ em Hàn Quốc khuyên đọc: Làn hơi ấm & Cái mũi đen.

Với ông Lee, sách tranh không phải chỉ dành cho trẻ nhỏ. Hoặc ít nhất không bắt buộc phải như vậy. "Một cuốn sách tranh tuyệt vời cũng giống như bất kỳ tác phẩm nghệ thuật nào khác", ông nói, "nó phải chiếm được tình cảm của người đọc".