Lee Miye

Lee Miye

Lee Miye sinh năm 1990 tại Busan. Sau khi tốt nghiệp Trường Khoa học và Kỹ thuật Vật liệu thuộc Đại học Quốc gia Pusan, cô làm kỹ sư bán dẫn tại Samsung Electronics.
 

Cuốn tiểu thuyết đầu tay của cô DallerGut Dream Department Store (Bách hóa giấc mơ của ngài Dollargut), được xuất bản thông qua huy động vốn từ cộng đồng vào năm 2020, đã thu hút được phản hồi nhiệt tình và đánh giá thuận lợi.