Lê Thanh Kỳ

Lê Thanh Kỳ

Lê Thanh Kỳ sinh năm 1957 tại Hà Nam. Nguyên là công nhân cơ khí, hiện làm thợ hàn tự do. Tác phẩm đầu tay Bão đất của ông được in năm 2008 tại Nhà xuất bản Hội Nhà văn. Ngoài tiểu thuyết đầu tay, Lê Thanh Kỳ đã viết khoảng 30 truyện ngắn. Trong cuộc thi truyện ngắn của Báo Văn Nghệ, ông tham gia 4 tác phẩm và đều được Báo Văn nghệ sử dụng. Chùm truyện đoạt giải nhất của ông gồm: “Bạn khách”, “Sợi dây” và “Mồng chín tháng tám”.