Lê Quýnh

Lê Quýnh

Lê Quýnh (1750-1805) là một võ quan Đại Việt triều Lê trung hưng. Ông từng theo vua Lê Chiêu Thống chạy sang Trung Hoa lưu vong, bị cầm tù hơn mười năm mới được về nước, nhưng vẫn không chịu gióc tóc và thay đổi lối ăn mặc, khí tiết ấy khiến người ta khâm phục. Ông để lại khá nhiều tác phẩm có giá trị sử liệu và văn chương, trong đó quan trọng nhất là Bắc hành được ký (tập hợp những ghi chép khi sang đất Bắc).