Lê Bích

Lê Bích

Lê Bích xuất hiện như một bút danh trên báo online từ 2014 dưới dạng chuyên mục ngắn và vui, sau đó trở thành 1 Fanpage với các hình vẽ hài hước mỗi ngày từ cuối năm 2014. Đứng sau xây dựng Lê Bích là Đinh Trần Tuấn Linh làm đánh máy, Lê Sơn Tùng vẽ tay, Phạm Linh Nhâm trả lời email, Nguyễn Ngọc Hà sửa lỗi chính tả và Lê Huy đang đánh máy học việc. Ngoài ra team có 2 thành viên sửa lỗi chính tả khác là Đinh Phương Linh và Nguyễn Phương Nhung.